Kinderboekenweek en Dierendag

 

 

Kinderboekenweek en Dierendag! Dat moet gevierd worden op de basisscholen vinden Gigi, Heleen en Simone.

Deze 3 enthousiaste dames hebben vandaag/gisteren het boekje ‘Billy onze vriend’ uitgereikt op de basisscholen in de Vijfhoek.

Holterweg

In het boekje ‘Billy onze vriend’ wordt aan de hand van leuke illustraties de taal van honden uitgelegd.

Daarmee kunnen kinderen de taal van een hond beter leren begrijpen. Door kinderen mee te nemen in dit verhaal zien zij wat de hond nodig heeft en kan er een betere relatie tussen hond en kind ontstaan.

Honden weten wanneer een kind verdrietig is, worden blij als wij blij zijn en gaan ons uit de weg als we boos zijn. Honden hebben een ‘neus’ voor veranderingen in onze gemoedstoestand. Het zijn meesters in het lezen van non-verbale communicatie (de taal van ons lichaam). Doordat honden zo goed in staat zijn deze veranderingen op te merken en erop reageren, geven zij ons waardevolle informatie over onszelf. 

Gigi, eigenaar van Hongenoot te Schalkhaar, biedt coachtrajecten aan waar de hond wordt ingezet als co-coach, ze helpt samen met haar honden het kind als ze voor vraagstukken staan waar ze zich bewust van zijn, niet verder komen.

kinderboekenweek1

Wanneer het kind de ‘taal van de hond’ begrijpt is het van belang om deze ‘taal’ zetten naar eigen taal met behulp van kindertherapie. Simone, kindertherapeut bij Kindertherapie Deventer, wordt vaak gevraagd om het kind inzicht te geven in diepere lagen door middel van kindertherapie. 

Kindertherapie is een kortdurende, intensieve vorm van therapie voor kinderen van 4 t/m 14 jaar. Het kind staat centraal. In de vorm van o.a. spel wordt de 'taal' van het kind en de klacht onderzocht en opgelost. De therapeut gaat uit van de 'eigen wijsheid' van het kind: het kind weet (onbewust) welk probleem het heeft en kan dit ook oplossen.

Het is van belang dat een kindertherapeut de 'taal' van het kind leert te begrijpen. Dit kan een therapeut door goed te observeren, het kind te begeleiden en vooral ook door het kind zelf het tempo van de therapie te laten bepalen.

Tijdens de sessies vindt het kind de oplossing voor het probleem en kan het vervolgens toepassen in de praktijk. Hierbij maakt het kind gebruik van zijn eigen kwaliteiten en leert deze in te zetten en vergroot daarmee de eigen mogelijkheden om de klacht aan te pakken.

Bij Integratieve Kindertherapie worden ouders (en/of verzorgers) nadrukkelijk betrokken bij de therapie. Simone is aangesloten bij FamilyPowers, hier kunnen ouders zelf begeleiding krijgen bij de ondersteuning van hun kind.

 

Maar wat nu als er al iets mis gaat in de spraak- en of taal ontwikkeling op jonge leeftijd? Dan kan dit gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling van uw kind. Wees er op tijd bij en vraag eens informatie bij de logopedist. Heleen, logopedist bij Logopedie Colmschate en Schalkhaar, kan ouders informeren over alles wat te maken heeft met praten, communiceren, uiten, begrijpen en begrepen worden. 

Kunnen zeggen wat je zeggen wilt en begrijpen wat er gezegd wordt, is heel belangrijk voor een kind. Leren praten gaat met vallen en opstaan en is niet altijd gemakkelijk. Plezier in het praten is een belangrijke voorwaarde om het goed te leren!

Elk kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn/haar eigen tempo. Binnen de behandeling streeft Heleen naar een persoonlijke en kindvriendelijke aanpak, waarbij ze zoveel mogelijk aansluit bij de belangstelling en belevingswereld van het kind.

 

 

Door de handen ineen te slaan hopen deze 3 hulpverleners op dierendag extra aandacht te geven aan de taalontwikkeling van het kind!

 Kinderboekenweekkinderboekenweek

 

 

 

Steunbetuiging staking in het onderwijs

 

staking

 

 

De logopedisten van LOGIS steunen het personeel in het primair onderwijs met de staking omdat de werkdruk veel te hoog is en het salaris veel te laag is.

Het onderwijs en de leerlingen zijn daar de dupe van.

 

De leerkrachten eisen van de minister extra geld zodat:

- de werkdruk eindelijk omlaag kan

- en er een beter(=eerlijk) salaris betaald wordt

 

 

Wij steunen de leerkrachten in hun strijd!

Samenwerkingsverband LOGIS    

Logopedisten in Samenwerking Midden IJssel

 

Logopediepraktijk Bathmen - De Kieviet Logopedie – Felix, Praktijk voor kind en communicatie - Logopediepraktijk Colmschate -Logopediepraktijk Deventer-C - Logopediepraktijk Meijer – Logopediepraktijk de Weerklank – Logopedie Holten –   Logopedie Olst – Logopedie Nieuw Heeten – Groepspraktijk ‘t Twenlo

  

 

 

 

 

 

 

Wij zijn op een missie! Wij willen voorlezen meer onder de aandacht brengen. Om de taalontwikkeling van een kind zo soepel mogelijk te laten verlopen, is voorlezen in onze ogen een essentieel hulpmiddel. Daarom hebben wij in het kader an Kinderboekenweek een voorlees-halfuurtje georganiseerd in de kleuterklassen van Kindcentrum Rivierenwijk. De kinderen reageerden erg enthousiast. De juffen aldaar zijn zich zeer bewust van het belang van voorlezen, en doen dit dan ook elke dag met hun klas. Top! Bij juf Kristen van groep 3 kunnen de ouders op elke woensdagochtend zelfs meeluisteren wanneer ze hun kind op school afzetten. Een goed initiatief, want een deel van de ouders leest thuis niet genoeg voor, of weet niet goed hoe ze leuk moeten voorlezen. Om ze daarbij te helpen staat er een workshop voor ouders gepland waarin zij leren hoe ze voorlezen leuk en boeiend kunnen maken voor hun kind.

 Voorlezen 2

 voorlezen1

We hebben het erg naar ons zin gehad. Volgend jaar weer!

 

 

Donderdag werd na een feestweek een gezellige buitenreceptie gehouden vanwege het 25-jarig bestaan van Logopediepraktijk Colmschate. Wij werken al 25 jaar met veel plezier in het begeleiden van kinderen met problemen met de articulatie en taal, en helpen volwassenen met o.a. stemklachten en hyperventilatie.

Het aantrekkelijke aan logopedist zijn is het kunnen helpen en coachen van kinderen en volwassenen zodat zij geen problemen in hun gezondheid of communicatie meer ervaren.

We hebben te maken met een brede groep cliënten; van kleine baby's tot ouderen. Hierdoor blijft het werk uitdagend en afwisselend. Wij hopen dit nog heel lang te mogen doen!

feest