Logopedie voor kinderen

Heleen in behandeling1 Heleen in behandeling  2

Voor kinderen kan een logopedist hulp bieden bij:

     afwijkend en/of slap mondgedrag (zoals: duimen, spenen, open mond, slappe tong, afwijkende slik, overgevoeligheid), soms in samenwerking met de orthodontist of tandarts

     slissen

     articulatiestoornissen/-achterstand, uitspraakproblemen

     taalstoornissen/ -achterstand

     stotteren

     verstaanbaarheid/onduidelijk spreken

     auditieve vaardigheden

     (zoals: rijmen, hakken en plakken van klanken)

     lees- en/of schrijfproblemen

     stemproblemen

     hoortraining na het ontvangen van een CI of bij slechthorendheid

Meer informatie over deze en andere aandoeningen kunt u lezen op www.logopedie.nl.