Wat is logopedie?

Logopedie is een therapie gericht op het verbeteren van communicatie. Een logopedist biedt o.a. ondersteuning bij spraak/taal, stotteren, stem, slikken, afwijkend mondgedrag en gehoor. Hieronder ziet u verschillende logopedische problemen per doelgroep

 

 

 

Voor kinderen

o.a. duimen, open mond, slissen, taalstoornissen, stotteren, begeleiding bij slecht eten, meer problemen

 

 Voor professionals

o.a. stemklachten bij spreken of zingen, slechte verstaanbaarheid, meer problemen

 

Voor adolescenten en volwassenen

o.a. stotteren, stemproblemen, accent, hyperventilatie, COPD, meer problemen

 

Voor ouderen

o.a. afasie, spraak- of gehoorproblemen, eten/drinken na een beroerte, verminderd spraakverstaan, Sinds kort geven wij ook ondersteuning bij het leren van Nederlands, bijvoorbeeld voor de inburgering. meer problemen