Voor kinderen kan een logopedist hulp bieden bij:

Taal

 • Woordenschat (hoeveel woorden kan uw kind benoemen?)
 • Zinsbouw (maakt uw kind goede zinnen?)
 • Taalbegrip (begrijpt uw kind goedwat hem verteldwordt?)
 • Auditief geheugen (kan uw kind woordenenzinnenonthoudenennazeggen?)
 • Fonologisch bewustzijn (rijmen, eerste en laatste letter horen, hakken en plakken)

 

Meer informatie over Autisme spectrum stoornis (ASS), Dyslexie, Taalontwikkelingstoornis, Ondersteunende communicatie op Logopedie.nl

Spraak

 • Articulatie (kan uw kind alle letters goed uitspreken?)
 • Schisis (gehemelte spleet)

 

Meer informatie over stotterenafwijkende mondgewoontes, nasaliteitstoornis, slissen en lispelen, verbale ontwikkelingsdyspraxie, en vertraagde spraakontwikkeling op Logopedie.nl

Afwijkende mondgewoontes  

 • Mondademen en open mondgedrag
 • Verkeerde stand en vorm van het gebit
 • Als na orthodontie de verholpen afwijking weer terug komt
 • Duimen, vingerzuigen, speenzuigen
 • Lispelen of slissen
 • Bij moeilijkheden met slikken of eten
 • Bij kaakgewrichtsklachten

 

Meer informatie over afwijkende mondgewoontes op Logopedie.nl

Stotteren  

 • Bijvoorbeeld blijven hangen op een klank; mmmmmmag ik…
 • of herhalen van een klank; ma-ma-ma-mag ik…
 • of blokkeren; ……Dat is niet waar!
 • Als uw kind stottert  is het belangrijk om de Screenings Lijst Stotteren(SLS) in te vullen. Het is een vragenlijst met enkele vragen. Op www.stotteren.nl is de lijst gratis in te vullen.
 • Wij behandelen kinderen en volwassenen die last hebben van stotteren of onvloeiend spreken.

 

Meer informatie over stotteren op Logopedie.nl

Stemklachten   

 • wanneer u hees of schor bent
 • als u het gevoel heeft van een prop in de keel
 • als uw stem zacht is of onvoldoende kracht heeft
 • als  u bij langer spreken last krijgt van uw keel
 • als u last krijgt bij luid spreken
 • bij kinderen die gillen en schreeuwen

 

Meer informatie over stemklachten op Logopedie.nl

Eet- en drinkproblemen   

 • wanneer er problemen zijn met het drinken uit de borst of uit de fles,
 • het eten van de lepel,
 • het drinken uit een beker of
 • het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden

 

Meer informatie over eet- en drinkproblemen op Logopedie.nl