Voor volwassenen kan een logopedist hulp bieden bij:

Spraak

 • Articulatie (kunt u alle letters goed uitspreken?)
 • Dialect
 • Slissen en lispelen

 

Meer informatie over slissen en lispelen, nasaliteitstoornis, dysartrie en aangezichtsverlamming op Logopedie.nl

Covid-virus (Corona)

Covid-virus (Corona)
 • slikstoornissen
 • overmatig hoesten
 • stemproblemen
 • kortademigheid

Stotteren

 • Bijvoorbeeld blijven hangen op een klank; mmmmmmag ik…
 • of herhalen van een klank; ma-ma-ma-mag ik…
 • of blokkeren; ……Dat is niet waar!
 • Als u stottert  is het belangrijk om de Screenings Lijst Stotteren(SLS) in te vullen. Het is een vragenlijst met enkele vragen. Op www.stotteren.nl is de lijst gratis in te vullen.
 • Wij behandelen kinderen en volwassenen die last hebben van stotteren of onvloeiend spreken.

 

Meer informatie over stotteren op Logopedie.nl

Hyperventilatie

Normaal adem tempo: 8-10 keer per minuut
Hyperventilatie: 20+ keer per minuut (in rust)

Symptomen

 • Duizelig, of licht in het hoofd
 • Druk op de borst
 • Tintelingen in lichaam of vingers
 • Kort ademig of benauwd
 • Zweten
 • Angstig

 

Meer informatie over hyperventilatie, astma en COPD op Logopedie.nl

Stemklachten

 • wanneer u hees of schor bent
 • als u het gevoel heeft van een prop in de keel
 • als uw stem zacht is of onvoldoende kracht heeft
 • als  u bij langer spreken last krijgt van uw keel
 • als u last krijgt bij luid spreken

 

Meer informatie over stemklachten op Logopedie.nl

Eet- en drinkproblemen

 • het eten van de lepel,
 • het drinken uit een beker of
 • voor het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden

 

Meer informatie over eet- en drinkproblemen op Logopedie.nl